Uniformsreglement

Dette er Skedsmokorset Spillforenings uniformsreglement, slik det ble vedtatt av Det første Triumviratet den 21. juli 2009.

Medlemmer som har fått utstedt uniform må følge dette reglementet.

Artikkelen oppdateres med bilder så snart de er tilgjengelige


 1. «Uniformsreglement for Skedsmokorset Spillforening» dekker forhold som gjelder bruk av uniform i Skedsmokorset Spillforening (heretter kalt «SKSF» eller «foreningen»)
 2. Uniformsreglementet fastsettes av Erlend Sand Bruer, Marius Sæther og Magnar G. Müller, slik det er bestemt i foreningens vedtekter §§ 20
 3. Medlemmer som har fått utstedt uniform kan benytte denne på alle aktiviteter og møter i SKSFs regi. På representasjonsoppdrag, inspeksjon eller marsjering i avdeling skal uniform benyttes.
 4. Uniformen er foreningens ansikt utad. Dette forplikter både når det gjelder uniformens utseende og bærerens personlige holdning og oppførsel, i tjeneste og på fritid. Den som bærer uniform skal, når det gjelder antrekk og person, være korrekt og velstelt i enhver henseende.
 5. Det er ikke tillatt å overlate uniformsartikler, distinksjoner, merker o l til personell som ikke har anledning til å nytte slike effekter i h t dette reglement.
 6. Uniformen skal tilpasses bruker. Lommer skal ikke overlesses og innhold skal ikke stikke ut av lommen.
 7. Det er ikke tillatt å nytte uniformsartikler til sivilt antrekk eller sivil bruk. Dette betyr at du ikke har lov til å benytte hele eller deler av uniformen utenom møter og arrangmenter i regi av SKSF, Hyperion eller andre Hyperion-foreninger. Ta kontakt med Triumviratet før du bruker uniformen for eventuell avklaring
 8. Motorsykkelhjelm eller sykkelhjelm av godkjent sivil type kan nyttes til uniform ved bruk av slike fremkomstmidler.
 9. Paraply, ensfarget sort, evt. med foreningens logo kan nyttes til uniform når personellet ikke går i avdeling.
 10. Solbriller i diskret utførelse og farge kan nyttes til uniform når personellet ikke går i avdeling. Dersom medlemmet er avhengig av briller kan dette benyttes.
 11. På nasjonale festdager kan medlemmene bære det merke som representerer vedkommende dag, men kun på selve dagen. Slike merker skal bæres på venstre lommeklaff eller tilsvarende.
 12. Uniformsartikler som nyttes i utprøvingssammenheng skal kun bæres av personell som er gitt særskilt tillatelse til det av Triumviratet.
 13. Den som fører kommando over avdeling, eller eldste offiser kan tillate lettelser/endringer i antrekket når forholdene gjøre dette påkrevet.
 14. Perioden fra og med 1 mai til og med 30 september regnes som sommertid i SKSF. Dette betyr at skjorte- og jakkeermer kan brettes opp uten at dette er godkjent av avdelingsleder eller eldste offiser.
 15. Ved deltakelse i politiske demonstrasjoner skal det nyttes sivilt antrekk. Med politiske demonstrasjoner menes i denne sammenheng også offentlig utdeling av politiske skrifter, løpesedler, flygeblader etc.
 16. Medlemmer skal i alle sammenhenger hvor de deltar som representant for politiske partier opptre i sivilt.
 17. Medlemmer som er under forfølgning for overtredelse av straffelov skal nytte sivilt antrekk ved fremstilling/fremmøte i retten. Ved paroler og fremstillinger sammen med andre fanger, eller i lignende situasjoner, skal sivilt tøy nyttes.
 18. Hodeplagg bæres utendørs om ikke lettelser i antrekket er beordret. Beordret sjåfør på tjenestebil skal alltid ha lue på.
 19. Hodeplagg skal normalt tas av når man kommer innendørs. Hodeplagg skal alltid tas av på steder der det spises.
 20. Beret kan rulles sammen og festes under venstre skulderklaff med merket frem eller puttes i Der oppdaget han raskt at han hadde fatt noen gratis spinn fra Betsson pa den norske spilleautomaten online Mega Fortune som lokket med en kjempejackpott. sidelomme på bukse når den ikke er i bruk.
 21. Hår og skjegg skal være velpleiet og holdes innenfor moderate former. Den frisyre som nyttes skal ikke hindre korrekt bæring av hodeplagg, eller andre effekter som hjelm og vernemaske.
 22. Langt hår skal enten settes opp eller samles i hestehale/flette ved hjelp av strikk eller nøytralt hårbånd.
 23. Halssmykker skal bæres skjult. Pynt festet til kroppen må ikke bæres synlig. Ørepynt med liten diameter, som slutter tett til øret, kan nyttes.
 24. Ved bruk av kosmetikk skal det vises diskresjon.
 25. Under graviditet nyttes sivilt antrekk i stedet for uniform når forholdene tilsier det. Tillatelse til sivilt antrekk gis av avdelingssjef.
 26. Forslag om nye antrekk, merker eller lignende skal sendes Triumviratet.
 27. Fanevakt skal bruke hvite vanter når han/hun håndterer foreningens fane
 28. Uniformen og alle bestanddeler utlevert av foreningen er foreningens eiendom, og skal leveres inn ved avslutning av medlemsskap eller lignende. Innbetalt depostium skal i så tilfelle tilbakebetales

 


Som hodeplagg benyttes beret, sort. Beret kan benyttes utendørs, og skal kun untaksvis benyttes innendørs. Man skal aldri bruke beret i rom hvor det spises mat.

Beret skal brukes som vist på bildene under


Skjorten som benyttes er USMC Survival M-94, khakifarget med foreningens logo sydd på venstre arm.
Slips, matt sort med enkel windsorknute brukes ved anledninger der dette er påkrevd.
Dersom det ikke benyttes slips til uniformen skal øverste knapp være kneppet opp.
Kryssbandolær skal gå under høyre skulderklaff. Panzersnorer skal festes i venstre skulderklaff.
Under skjorten skal det brukes en enkel, nøytral T-skjorte.
Når det er sommertid eller når avdelingssjef har godkjent det kan skjortens armer brettes opp som vist på bildet.

Skjorten skal brukes som vist på bildene under

 


Det brukes sort feltbukse til uniformen. Til buksen skal det alltid benyttes enkelt sort belte med nøytral beltespenne
Bukse brukes som vist på bildet under


Det benyttes sorte marsjstøvler eller andre sorte, pene sko


Hvite vanter skal benyttes av alle som håndterer foreningens fane eller flagg, og kan også benyttes av offiserer med graden brigadegeneral eller høyere.

Bruk av kryssbandolær er valgfritt. Kryssbandolær skal brukes som vist på bildet under


Det benyttes enkle snorer («panzersnorer») som bæres rundt venstre arm og skulderhylser med tresser og stjerner for å vise rang i SKSF. Panzersnorer brukes for å vise medlemskap i spesifike organ eller ekstraordinær innsats, mens hylsene viser medlemmets rang i foreningen.
Rang til de enkelte medlemmer fastsettes av foreningens eldste offiser (leder) etter ansiennitet, verv og innsats i foreningen. Eldste offisers avgjørelse om tildeling av rang kan overprøves av det til enhver tid sittende Triumvirat. Forslag om forfremmelser eller degradering sendes foreningens eldste offiser.

Merker

Foreningens logo skal festes som brodert merke ni centimeter under venstre skuldeklaff på skjortene, som vist på bildene under.

Panzersnorer

Eksempler på panzersnorer som brukes i foreningen vises på bildene under.

Skulderhylser

Tilgjengelige hylser fra lavest til høyest grad er vist under. Generalfeltmarskalk er foreningens høyeste grad, og følger vervet som leder. Leder skal alltid regnes som foreningens eldste offiser.

 

 

 


Uniformseffektene skal vaskes etter følgende anvisninger

Beret

Beret skal vaskes for hånd ved maksimalt 30 grader

Skjorte

Fjern skuldehylser og panzersnorer før vask.
Skjorten vaskes ved 30° med lignende farger
Skjorten strykes ved lav varme

Bukser

Buksene vaskes ved maks 50° med lignende farger. Buksene må IKKE vris opp i våt tilstand, og det må ikke brukes blekemidler.
Det anbefales at de vrenges før vask.
Buksene strykes ved middels varme.

Andre effekter

Skulderhylser og panzersnorer tåler ikke vask.
Hvite vanter vaskes på lav temeperatur eller for hånd.

 

 

Legg igjen en kommentar