Tags archives: sksf

Hva er SKSF?

SKSF er en frivillig forening stiftet med det formål å samle simuleringsspillere i Oslo og Akershus under ett banner. Simuleringsspill er en variert, morsom, utfordrende, sosial og utviklende hobby. Det finnes mange typer simuleringsspill; de fleste faller inn under kategoriene kortspill, brettspill, miniatyrspill og rollespill. Foreningen ble stiftet den 23.10.2001, og har ukentlige møter på Skedsmo Samfunnshus (Skedsmosenteret). Møtene våre finner sted i samme fløy som legesenteret. For tiden har […]

SKSFs møter og lokaler

Skedsmokorset Spillforening ble stiftet den 23.10.2001, og har siden uken etter at den ble stiftet avholdt medlemsmøter ukentlig eller oftere i sine tidligere lokaler, kun avbrutt av helligdager, lavt oppmøte midt i ferier, og i senere tid utleiere som ikke vil la oss benytte lokalene i skoleferiene. Fra og med oktober 2007 flyttet foreningen til nye og lokaler, i påvente av at den nye kulturlåven på Huseby gård skal bli […]