SKSFs styre

Skedsmokorset Spillforening er en demokratisk forening, og alle medlemmer av foreningen har innflytelse på hvordan foreningen drives og styres gjennom Årsmøtet, som er foreningens absolutt øverste organ, og avholdes normalt en gang i året i løpet av januar måned.

En av Årsmøtets viktigste oppgaver er å velge forenings Styre og Triumvirat, som er de som har ansvaret for å drive foreningen gjennom året.

Styret møtes omtrent annenhver uke for drøfte saker av både stor og liten betydning for foreningen.

Årsmøtet valgte den 28.01.2015 et Styre og et Triumvirat som sitter frem til foreningens neste ordinære Årsmøte heves. I tillegg ble det utnevnt en kommissær og en arkivar, i tråd med foreningens vedtekter.Årsmøte skal avholdes innen utgangen av januar hvert år.
Styret består av:

  • Ole Martin Fossheim (Leder)
  • Ida Nyland (Sekretær)
  • Henrik Munthe-Kaas (Ambassadør)
  • Simen Nordberg (Styremedlem)
  • Aslak Hauglid (Styremedlem)
  • Heidi Sleire (Styremedlem)
  • Victoria Evelyn Sanderød (Arkivar)
  • Svein-Thomas Isaksen Tcedt (Kommissær)

Triumviratet består av foreningens leder, sekretær og ambassadør, og har som oppgaver å kalle inn til og forberede styremøter, behandle medlemsskapssøknader og å representere foreningen utad.

Styret kan du kontakte med dette skjemaet

 

Legg igjen en kommentar