SKSFs logo

Skedsmokorset Spillforening har en unik og svært flott logo. Her vil du kunne lese litt om hvem som har laget den og hva den betyr.


SKSFs logo er designet av Thomas S. Hansen. Thomas er kjent for blant annet tegneserien «Monomania» som kan leses i tegneseriemagasinet «Pondus» og i Romerikes Blad hver fredag og tegneserien «Mannen» som kan leses hos Hyperion. Han er også grafisk designer for Hyperions medlemsmagasin Pegasus. Thomas har også en hjemmside som du finner på thomashansen.no

Logoen ble første gang tatt i bruk høsten 2004, i forbindelse med foreningen treårsjubileum. I 2007 ble en ny variant av logoen hvor to sirkler og hele foreningens navn omkranser den opprinnelige skjoldlogoen lansert. Denne kan ses til høyre på denne siden. De to forskjellige variantene brukes om hverandre, men logoen uten fullt navn brukes som oftest internt i foreningen eller andre steder der betydningen av foreningens kortnavn «SKSF» er kjent, mens logoen med fullt navn brukes eksternt og på steder der betydningen av foreningens kortnavn er ukjent.

Logoen finnes i en rekke forskjellige fargekombinasjoner og varianter, men versjonen der logoen har rød bakgrunn med gule stråler og sort skrift er den hyppigst brukte, både med og uten sirkler og fullt navn. Vil de se alle varientene av logoen som finnes, gå hit

I motsetning til hva som er ganske vanlig, viser eller representerer ikke SKSFs logo hva foreningen driver med, men i stedet representerer den organet som i sin tid bidro sterkt til å forme Foreningen SKSF slik vi alle kjenner og elsker den i dag; nemlig Triumviratet.
Logoen består av et skold og tre tårn, samt solen som står opp bak disse. Logoen representerer Triumviratet, som er beskyttere av demokratiet i SKSF. På det tidspunkt logoen ble introdusert, fungerte også Triumviratet som SKSFs styre.
I dag har SKSF to Triumvirat; Det første Triumviratet, som består av Erlend Bruer, Marius Sæther og Magnar Müller og Triumviratet. Logoen representerer begge disse.

Det første Triumviratet er, som man kan lese ut av tittelen SKSFs første Triumvirat. Det første Triumviratet ble opprettet av Årsmøtet i SKSF den 13. mai 2003. Det første Triumviratet ledet SKSF alene frem til den 11 januar 2006, og sammen med et styre fra den 11. januar 2006 til den 24. januar 2007. Årsmøtet valgte den 24. januar 2007 å vedtektsfeste at Det første Triumviratet for all fremtid skulle bestå, dog uten noen formell makt, men heller som seremonielle overhoder og et lysende eksempel for etterfølgelse av de kommende Triumvirat og styrer i foreningen.
Triumviratet består av SKSFs til enhvertid sittende leder, sekretær og ambassdør.

For å se et galleri med de forskjellige variantene av vår logo, trykk her.

 

Legg igjen en kommentar