Hva er SKSF?

SKSF er en frivillig forening stiftet med det formål å samle simuleringsspillere i Oslo og Akershus under ett banner. Simuleringsspill er en variert, morsom, utfordrende, sosial og utviklende hobby. Det finnes mange typer simuleringsspill; de fleste faller inn under kategoriene kortspill, brettspill, miniatyrspill og rollespill.

Foreningen ble stiftet den 23.10.2001, og har ukentlige møter på Skedsmo Samfunnshus (Skedsmosenteret). Møtene våre finner sted i samme fløy som legesenteret. For tiden har vi våre ukentlige møter på onsdager, fra klokken 17:00 til ca. klokken 23:00. Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig, og tar avstand fra alle typer misbruk av rusmidler, inkludert tobakk. Rollespillene utvikler kreativitet og sosiale ferdigheter ved at man beskriver en fiktiv rolles utvikling i en historie som fortelles av flere mennesker på en gang, en unik måte å utfolde seg på som dessverre ikke er så godt kjent her i Norge. Rollespillene er vel de av spillene SKSF bedriver som er minst kjent, og et av SKSFs mål er å spre denne måten å fortelle og oppleve en historie på, en måte vi anser som langt bedre enn de passive historiene barn og ungdom vanligvis serveres gjennom TV og data i dag.

De fleste av brett- , kort- og miniatyrspillene krever taktisk sans og et klart hode, samtidig som man lærer engelsk av å sette seg inn i systemene. Felles for dem er vektlegging på gode strategier og logiske
ferdigheter. SKSF hjelper de som vil lære nye spill å komme igang, og låner ut spill til spilling på klubbkveldene. SKSF har både kortspill, brettspill og miniatyrspill tilgjengelig for medlemmene.

SKSFs lokaler ligger midt på Skedsmokorset i et knutepunkt for ungdommen på «korset», og vi forsøker å gi et alternativ til å «henge». Vi er mot misbruk av rusmidler, og prøver å lære ungdommene at man ikke behøver annet enn hverandre for å ha det gøy.
SKSF har etterhvert, med sine mange medlemmer, blitt et knutepunkt for mange unge i skedsmoområdet. Man kommer ikke til SKSF utelukkende for å spille, men også for å delta i et aktivt og hyggelig sosialt miljø. Vi fungerer som møtested for spillegrupper og informasjonssentral for hvor man kan spille hva f.eks. i helgene.

Vi har også de senere årene, som en følge av foreningens økende velstand gjort innkjøp av moderne audivisuellt utstyr til bruk ved visning av filmer og spilling av videospill.

SKSF er en demokratisk forening, og ved å være medlem får du muligheten til å bestemme over foreningen gjennom Årsmøtet, som avholdes en gang i året. Dersom du er virkelig engasjert, og ønsker å gjøre en innsats som medlem av SKSF, kan du sitte i foreningens styre, som møtes annenhver uke. Styret velges av Årsmøtet. SKSF legger stor vekt på at alle skal få være med og bestemme, noe som desverre ikke er så utbredt i de fleste ungdomsforeninger, og har et svært godt demokratisk system som gjør at alle formene for spill tas hensyn til og at alle blir hørt.

Skedsmokorset Spillforening er medlem av det landsdekkende forbundet Hyperion – Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser, som organiserer nesten 12 000 barn, unge og voksne interessert i spill, data, levende rollespill og science fiction i Norge. For mer informasjon om Hyperion, besøk www.n4f.no.
SKSF har alltid vært svært engasjert i Hyperion, og de siste årene har svært mange av våre medlemmer innehatt verv i Hyperions organer, blant annet i Forbundsstyre, Arbeidsutvalg, valgkomite og diverse utvalg. Erlend Bruer, en av foreningens grunnleggere var leder av Hyperion i 2007 og 2008.

Nedre aldersgrense for medlemskap i SKSF er 10 år, ettersom reglene på spillene kan være kompliserte og vanskelige å forstå for de som er yngre enn 10 år. Det er ingen øvre aldersgrense, men det eksisterer spesielle regler for de som er eldre enn 26 år.

Har dere noen videre spørsmål om SKSF, kontakt oss gjerne

Legg igjen en kommentar